در تماس باشید

با ما درتماس باشید

فعالیت کارخانه کیمیا فرآیند بیستون از سال 2006 با تولید سه محصول : 1) دو نوع بی کربنات سدیم و پتاسیم پودرآتش نشانی 2) فومهای پایه شیمیایی و پروتئینه آتش نشانی شروع شد و بعد از دو سال کلیه انواع فوم های آتش نشانی از قبیل : AFFF , AR-AFFF , S , F , FP , FFFP , AR-FP , AR-FFFP شروع به فعالیت کرده